UCloud年度大促com域名20元cn域名10元注册代金券领完了怎么使用?

知识问答作者:U大使日期:2021-01-23点击:120

UCloud年度大促com域名20元cn域名10元注册代金券领完了怎么使用?

image.png

                 

https://www.ucloud.cn/site/udnr/inquire.html 注册付款的适合应该会自动抵扣?

                                 

对的

                 

注册域名过程最后一步,付款会扣除优惠券,只要充值支付剩下的费用。

         

下一篇       上一篇